خرید مقاله بررسی تغییرات گسترۀ جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی

گروه ها: پی دی اف pdf ورد word2013/09/24بدون نظر

چکیده:اهمیت جنگلهای شمال کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی، برنامهریزی و مدیریت صحیح برای حفاظت از این جنگلها راایجاب مینماید. مساله کاهش سطح جنگلهای شمال کشور از بحثهای مهم سالهای اخیر میباشد. امکان تجزیه و تحلیل دادههایکمک موثری در زمینههای مختلف مدیریت جنگل نموده است. این تحقیق در چهار حوزه ،GIS محیطزیستی با استفاده از فنآوریآبخیز واقع در استان گیلان و در سطحی حدود 1033 کیلومتر مربع انجام شده است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن توصیفی ازپراکنش مکانی تغییرات سطح جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی میباشد. در این تحقیق از نقشههای توپوگرافی رقومی 1:25000جنگلهای شمال کشور مربوط به سالهای 46 و 73 استفاده شده است. در ابتدا نقشههای جنگل سالهای 46 و 73 از نقشههایتوپوگرافی رقومی مذکور استخراج شدند و در نهایت تمامی نقشههای جنگل دربرگیرنده هر یک از حوزههای آبخیز به هم متصلگردیدند. با مقایسه نقشههای جنگل ابتدا و انتهای دوره در هر حوزه آبخیز، نقشه تغییرات سطح جنگل آن حوزه به دست آمد. یک مدلرقومی ارتفاع دقیق با اندازه تفکیک 30 متری نیز تهیه گردید و با استفاده از آن نقشههای طبقات ارتفاع، شیب و جهت تهیه شد. به منظورتعیین ارتباط کاهش سطح جنگل با عوامل توپوگرافی، هر یک از نقشههای مذکور در نقشه کاهش سطح جنگل ضرب شد و بدین ترتیبمیزان تخریب در هر طبقه محاسبه گردید.نتایج نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین افزایش شیب و میزان تخریب بودند. همچنین با افزایش ارتفاع تا حدود ارتفاعات میانبندتخریب کاهش مییابد ولی در ارتفاعات بالا (مناطق ییلاقی) مجددا با افزایش تخریب مواجه میشویم. میزان تخریب در چهار جهتاصلی اختلاف چشمگیری ندارد.
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
-
پسورد
بدون پسورد
نمایش
306 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار