خرید مقاله مطالبه وجه

گروه ها: ورد word2013/11/4بدون نظر

خواهان آقاي م-ن به نمايندگي از شهرداري نيشابور دادخواستي بخواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 12840000 ريال به طرفيت خوانده تقديم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسيدگي قرار گرفته است. دليل خواهان بر صحت ادعاي خود رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت چك بوده و خوانده درخواست تجديد جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولي در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 313 و 249 قانون تجارت حكم به پرداخت مبلغ 12840000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ريال بعنوان هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه محكوم به از تاريخ مطالبه وجه (1/9/82) لغايت اجراي حكم كه اجراي احكام آن را محاسبه خواهد كرد از سوي خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجديد نظر خواهي رأي قطعي شده است و محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه نموده و شعبه نهم سابق اجرائيه صادر نموده و محكوم له در اجراي احكام مدني تقاضاي اجراي مفاد اجرائيه را نموده است و قاضي اجراي احكام مدني به رياست محترم كلانتري خدمات نيشابور طي دستوري مرقوم داشته كه يكي از مأمورين تحت امر درمعيت محكوم له به آدرس محكوم عليه مراجعه و در صورتي كه محكوم عليه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له نباشد بلافاصله تا ميزان معادل ياد شده از اموال بلامعارض وي توقيف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنين بابت حق الاجرا دولتي مبلغ 731620 ريال از محكوم عليه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستري ارسال نمائيد وستواندوم ثمر نسبت به اجراي دستور قاضي اجراي احكام مدني در محل حضور يافته و با توجه به اينكه محكوم له از معرفي نمودن اموال بلامعارض محكوم عليه اظهار عجز نموده و تقاضاي حكم جلب نامبرده را خواسته است و قاضي اجراي احكام مدني برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتي به علت عدم حضور محكوم عليه در اجراي احكام مدني شهردار نيشابور طي نامه اي مرقوم داشته كه ملك شماره 248 فرعي از 46 اصلي بخش 12 را به نفع اين اداره بازداشت گردد
گروه
قیمت
2000 تومان
توضیح
129صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
283 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1٫00 out of 5)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار