کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
383 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf زبان C

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

توابع در زبانبه هر زیربرنامه، یک تابع گفته می شود. یک تابع، تکه برنامه ای است آه داده یا داده هایی را C در زبانهر برنامه از یک ،C بعنوان ورودی دریافت، و داده یا داده هایی را بعنوان خروجی باز می گرداند. در زباننامیده گردد و برنامه از این تابع شروع خواهد main یا […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
37 صفحه
نمایش
322 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Physicians’ Insurance Limits and Malpractice Payments

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

Although tort liability is supposed to encourage health care providers to reduce the riskof patient injuries, medical malpractice insurance is thought to dampen this deterrenteffect by insulating physicians from the costs of claims. The degree to whichmalpractice insurance protects physicians from these costs has never been quantified,however, and the oft-heard claim that every physician is […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
394 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
229 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Biomedical Digital Libraries

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

AM.Closely related to this effort is our aim to establish a modern library center on Complementary Medicine whichoffers the complete spectrum of a modern digital library including a document delivery-service for physicians,therapists, scientists and researchers.BackgroundThe term ’Complementary and Alternative Medicine (CAM)’ covers a variety of approaches to medicaltheory and practice such as homeopathy, herbal medicine, […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
313 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf خاک – نفوذ استاندارد (S.P.T)در مطالعات ژئوتکنیک

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده داروظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد.تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظرانمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10 صفحه
نمایش
356 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf طرح اختلاط و بهینه سازی

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

خلاصهمحاسبه تغییرات اندازه سنگدانه ها در بتن بخش مهمی از طرح اختلاط است. در این مقاله به انواع مختلف منحنی هایایده آل ارائه شده و روشهای تحلیلی و روشهای عددی طرح اختلاط پیشنهاد شده است. طرح اختلاط برای محاسبهپارامترهای دانه بندی سنگدانه ها بکار می رود و روشهای بهینه سازی نیز برای انتخاب مناسب ترین […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
225 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
53 صفحه
نمایش
232 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf د ستور خطّ فارسی

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

خط چهرۀ مکتوب زبان است و همان گونه که زبان از مجموعۀ اصول و قواعدیپیروی م یکند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که « دستور زبان » به نامِنامیده ایم. « دستور خط » مجموع آن اصول و ضوابط راما خطّ فارسی، به موجبِ اصل پانزدهمِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی ایران،خطّ رسمی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
345 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
22 صفحه
نمایش
299 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf برنامه نویسی شبکه و اینترنت در VB

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

کنید . قراردادی است برای برقراری ارتباط در شبکه : Protocol پروتکل مجموعه ای از پروتکلهای ارتباطی مرتبط بهم است که مکانیزمها و سرویسهای مورد نیاز جهت برقراری : TCP/IP مدلارتباط در اینترنت را مهیا می کنند . این مدل شامل ۴ لایه است : می Telnet و Pop ،Smtp ،Ftp ،Http شامل برنامه های […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
308 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

چکیده:در آغاز معرفی روشهای آماری بهبود و کنترل کیفیت بسیاری از مدیران ومتخصصین واحدهای صنعتیبراین عقیده بودند که اش کالات ونوسانات موجود در فرآیندهای تولید را تنها با روشهای مهندسی ومدرنکردن دستگاهها میتوان شناسائی، طبقه بندی وبرطرف نمود و به استفاده از روشهای آماری نیازی نیست . اما بهتدریج با اثر مثبت ابزارهای آماری در […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
537 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
37 صفحه
نمایش
328 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Technical and Management Tools in Dairy Production

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

AbstractOostra, H. H. 2004. TECHNICAL AND MANAGEMENT TOOLS IN DAIRYPRODUCTION. Improvements in automatic milking systems and detection of cows withdeviating behaviour. Doctoral thesis. ISSN 1652-6880, ISBN 91-576-7010-2The introduction of Automatic Milking Systems (AMS) has created new aspects both in theplanning of dairy cowsheds due to the necessity of directing cow traffic, and in general cowmanagement.. […]
صفحه 1 از 400123456789101112...2030405060...قبلی »

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار