کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
202 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مدیریت منابع انسانی

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

مدیریت منابع انسانیتاثیر مدیریت منابع انسانی در زمینه سرمایه‏های برگشتی، محصولات عملیات مالی شرکت: این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های با عملیاتی با اجرای عالی و کارهای شرکت را مورد توجه قرار می‏دهد. نتایج براساس نمونه ملی تقریباً از هزار شرکت نشان می‏دهد که این عملیات تاثیر بسیار مهم آماری و اقتصادی بر روی […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
238 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم    راهنمای شغلی  –  مدیریت تولیدکار:مدیران تولید فرایند تولید را در تمام انواع کار تولید از تولید ماشین گرفته تا تولید کفش نظارت می کنند و توجه ویژه شان بر این نکته است که بهترین استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند(کار،مواد،کارخانه و سرمایه) که این اطمینان از اینکه استراتژی های تولید به کارگرفته […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
168 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مدیریت مالی

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

مدیریت مالیصورتهای مالی مبناصورت مالی چیست؟ چه چیزی را نشان می دهد ؟ چرا باید به آن توجه کرد؟اینها سوالات خوبی هستند و پاسخی هم دارند. یک واحد تجاری جدا از مالکان آن، یک واحد تجاری می بایست اسناد مالی خود را حفظ کند .این کار مستلزم وجود یک سری قوانین فدرال و ایالتی است. […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
150 صفحه
نمایش
278 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مدیریت سلامت و ایمنی

گروه ها: پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبندبازرسی: بررسی سیستماتیک […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
10 صفحه
نمایش
235 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تحقیق در عملیات

گروه ها: پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعینوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
209 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گزارش حسابداری

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

فصل نهم: گزارش و افشاء کنندگان گزارش:گزارش های حسابرسی ممکن است تفسیر کند انواعی از فرمت ها و سبک ها را هنگام انجام حسابرسی هزینه های غیرمستقیم حسابرس باید تهیه کند گزارشی از صورت وضعیت هزینه های غیرمستقیم و یک گزارش از کنترل های داخلی. مثالهای ارائه شده بعدی این گزارشهایی که ما سفارش می […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
209 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استدلال مدیران

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

استدلال مدیرانراز موفقیت : به همان اندازه که قضیه نادرست کریستنسن اثبات می شود،تشخیص راز موفقیت بیشتر از کتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود.نوامبر۲۰۰۳روبرت هلرانسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو کردکه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شکل دهد.اغلب مدیران و مؤسسان شرکت یک امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
313 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

گروه ها: پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری (مجموعه سرمایه گذاری مشتری)یک بررسی تجربیمعرفی :نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر تصمیمات سرمایه گذاری درطی دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصمیمات مالی به عنوان میزان ریسک یا میزان برگشتی انتظارداشته پذیرفته شد. به هرحال این نظریه در قسمتهای دیگری به جزء قسمتهای مالی نیز […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
289 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ

گروه ها: پی دی اف pdf ورد word2013/11/19بدون نظر

چکیدهاکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
275 نمایش
اشتراک

خرید پروژه شناخت ریسک و بازده

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ ریسک و بازده:مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
59 صفحه
نمایش
224 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام:از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـتحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
258 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

حسابداری صنعتی: حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور کلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می شود. متخصصین به دلیل اینکه تعاریف “جامع” و “واقعی” ذاتاً ذهنی هستند، […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
227 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ریسک وبازده

گروه ها: ورد word2013/11/19بدون نظر

ریسک وبازده:هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار