کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
287 نمایش
اشتراک

خرید پروژه خدمات رایانه و خدمات تعمیرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

گروه ها: پی دی اف۱۳۹۲/۰۹/۲۹بدون نظر

طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای،خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی . عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اداری و رفاهی (به شرح جدول شماره ۴ و ۵ )است که با احتساب هزینه های مقدماتی و سرمایه در گردش مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
259 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
25 صفحه
نمایش
311 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
210 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
42 صفحه
نمایش
298 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf مدیریت پروژه

گروه ها: پی دی اف۱۳۹۲/۰۹/۲۹بدون نظر

مدیریت پروژه از شاخه های تخصصی دانش مدیریت است که در دهه های اخیر به دلیل رویکرد پروژه ای برای انجام فعالیت ها در سطوح مختلف تعریف، به روز و تکمیل شده است. برای بهینه سازی این نظام مدیریتی و استفاده از آن، نیازمند درک صحیح از این سیستم و نظام های پیرو آن ه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
342 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
194 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
262 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
188 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
202 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
238 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
صفحه16
نمایش
194 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
264 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار