کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
1صفحه
نمایش
216 نمایش
اشتراک

خرید پروژه الگوی ارزیابی تجمیعی و تکوینی دروس

گروه ها: ورد word2013/10/26بدون نظر

شکل ارزیابیالگوی ارزیابیامتیاز ارزیابیزمینه و موضوع کار یا  ارزیابی آزمون میان ترمتجمیعی۵ نمرهشش فصل  اول کتاب درسی + مطالب کلاسی آزمون پایان ترمتجمیعی۷ نمرهتمام کتاب درسی + مطالب کلاسی + مطالب سایت درس و گروههای درسی  تمرین ۱ : کار عملی جمعیتکوینی۴ نمره   تدوین کتاب توزیع شده ابرمتنی سیمای کمّی روزآمد فاوای در جهان […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار