کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
1صفحه
نمایش
148 نمایش
اشتراک

خرید پروژه الگوی ارزیابی تجمیعی و تکوینی دروس

گروه ها: ورد word2013/10/26بدون نظر

شکل ارزیابیالگوی ارزیابیامتیاز ارزیابیزمینه و موضوع کار یا  ارزیابی آزمون میان ترمتجمیعی۵ نمرهشش فصل  اول کتاب درسی + مطالب کلاسی آزمون پایان ترمتجمیعی۷ نمرهتمام کتاب درسی + مطالب کلاسی + مطالب سایت درس و گروههای درسی  تمرین ۱ : کار عملی جمعیتکوینی۴ نمره   تدوین کتاب توزیع شده ابرمتنی سیمای کمّی روزآمد فاوای در جهان […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار