کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
257 نمایش
اشتراک

خرید پروژه زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین

گروه ها: ورد word2013/11/1بدون نظر

سر مقالهدر سال ۱۹۰۵ میلادی، اینشتین، فیزیک‌دان آلمانی ساکن امریکا، مقاله‌هایی منتشر کرد که اکنون یک صد سال است جهان دانش را تحت تاثیر خود قرار داده است. انجمن فیزیک اروپا ( EPS ) یک‌صد سال پس از انتشار آن مقاله‌ها، یعنی سال۲۰۰۵، را سال جهانی فیزیک معرفی کرده است تا ضمن بزرگ‌داشت اینشتین، جنبش […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
30 صفحه
نمایش
364 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین

گروه ها: ورد word2013/09/18بدون نظر

سر مقالهدر سال ۱۹۰۵ میلادی، اینشتین، فیزیک‌دان آلمانی ساکن امریکا، مقاله‌هایی منتشر کرد که اکنون یک صد سال است جهان دانش را تحت تاثیر خود قرار داده است. انجمن فیزیک اروپا ( EPS ) یک‌صد سال پس از انتشار آن مقاله‌ها، یعنی سال۲۰۰۵، را سال جهانی فیزیک معرفی کرده است تا ضمن بزرگ‌داشت اینشتین، جنبش […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
270 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین

گروه ها: ورد word2013/09/18بدون نظر

اینشتین در سال ۱۹۰۵سه نظریه مهم «نسبیت خاص»،«کوآنتومى بودن نور» و «حرکت براونى ذرات» را ارایه کرد که هرکدام تحول بسیار مهمى در حوزه خود ایجاد کرده اند.به همین مناسبت انجمن بین المللى فیزیک محض و کاربردى سال ۲۰۰۵ را به مناسبت یکصدمین سال ارائه این نظریه ها و پنجاهمین سال درگذشت وى سال جهانى […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار