کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
32 صفحه
نمایش
326 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
45 صفحه
نمایش
429 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
82 صفحه
نمایش
368 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
68 صفحه
نمایش
429 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
63 صفحه
نمایش
360 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
84 صفحه
نمایش
370 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
79 صفحه
نمایش
333 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
66 صفحه
نمایش
474 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
76 صفحه
نمایش
379 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
66 صفحه
نمایش
369 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
137 صفحه
نمایش
411 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
279 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تعلیم و تربیت کودکان

گروه ها: ورد word2013/11/18بدون نظر

تعلیم و تربیت کودکان   آموزش های اجتماعی در مرحله پیش دبستانی (۲)-کلیاتی در مورد آموزش و پرورش دوره ابتدایی-اهداف آموزش و پرورش ابتدایی در محیط پیش دبستانی ، باید جنبه های مهارت اجتماعی ، آموزشهای اجتماعی ،فاوت های احترام به خود ، سازش و مشارکت با دیگران ، عدم رقابت با دیگران و حس […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
162 صفحه
نمایش
336 نمایش
اشتراک

خرید پروژه نظام آموزشی کشور سوئد

گروه ها: ورد word2013/10/19بدون نظر

آموزش رسمی پیش دانشگاهیاز آن‌جایی که اصل اساسی درساختار آموزشی کشور سوئد بر فراهم آوردن امکانات آموزشی برای کلیه شهروندان سوئدی  بدون توجه به پیشینه قومی واجتماعی و تابعیت فردی آنان استوار می‌باشد، از این روی کلیه مدارسی که از قوانین آموزشی پایه تبعیت می‌نمایند (مدارس ابتدایی و مقدماتی و تکمیلی متوسطه) به صورت فراگیر […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار