کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
75 صفحه
نمایش
327 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf نظام آموزشی کنیا

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/1بدون نظر

ملاحظات تاریخیسواحل کنیا در دورانهای دور عمدتا در تصرف دول خارجی منجمله فنیقیان، مصریان و یونانیان بود .با این حال بر روی هم از تاریخ اوایل سرزمین کنیا اطلاعات جامعی در دست نیست . در قرون هفتم وهشتم میادی تاجران ایرانی و عرب برای حمل و تجارت برده و عاج در سواحل کنیا استقرار یافتند […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
70 صفحه
نمایش
281 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
116 صفحه
نمایش
256 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
95 صفحه
نمایش
314 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
107 صفحه
نمایش
474 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdfنظام آموزشی سوریه

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/27بدون نظر

ملاحظات تاریخیکشور سوریه از لحاظ تاریخی تا قبل از قرون جدید مشتمل بوده و بر کشورهای سوریه و لبنان فعلی وقسمتهایی از اردن و فلسطین که تا سال ۱۹۲۶ لبنان جزء آن بود .سوریه یکی از مهمترین مناطق م سکونی آسیامحسوب شده و در هزاره سوم قبل از میلاد، قوم سامی آموری در سوریه ساکن […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
138 صفحه
نمایش
332 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
125 صفحه
نمایش
221 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
105 صفحه
نمایش
275 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
155 صفحه
نمایش
255 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
109 صفحه
نمایش
270 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
175 صفحه
نمایش
313 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
121 صفحه
نمایش
293 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
224 صفحه
نمایش
229 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار