کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
358 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آناتومی کاربردی

گروه ها: ورد word2013/10/29بدون نظر

ساختمان لاله گوش غضروفی است(به جز نرمه گوش) و در حوالی هفته نهم جنینی توسط ۶ تکمه یا برجستگی در دو طرف اولین شیار حلقی در بین اولین و دومین ثوس تشکیل می شود و در حوای ماه چهارم جنینی شکل واقعی خود را به دست می اورد.پوست لاله گوش نسبتاً نازک و دارای غدد […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
348 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گوش انسان

گروه ها: ورد word2013/10/12بدون نظر

 آناتومی کاربردیApplied Anatomy از نظر ساختمان و عمل گوش به سه قسمت: گوش خارجی. میانی و داخلی تقسیم می شود:گوش خارجی        External Ear :گوش خارجی خود شامل سه قسمت(۱)لله گوش (۲) کانال یا مجرای شنوایی خارجی و (۳) پرده صماخ است.لاله گوش    Auricle (pinna)  :ساختمان لاله گوش غضروفی است(به جز نرمه گوش) و در حوالی […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار