کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
441 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آناتومی کاربردی

گروه ها: ورد word2013/10/29بدون نظر

ساختمان لاله گوش غضروفی است(به جز نرمه گوش) و در حوالی هفته نهم جنینی توسط ۶ تکمه یا برجستگی در دو طرف اولین شیار حلقی در بین اولین و دومین ثوس تشکیل می شود و در حوای ماه چهارم جنینی شکل واقعی خود را به دست می اورد.پوست لاله گوش نسبتاً نازک و دارای غدد […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
419 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گوش انسان

گروه ها: ورد word2013/10/12بدون نظر

 آناتومی کاربردیApplied Anatomy از نظر ساختمان و عمل گوش به سه قسمت: گوش خارجی. میانی و داخلی تقسیم می شود:گوش خارجی        External Ear :گوش خارجی خود شامل سه قسمت(۱)لله گوش (۲) کانال یا مجرای شنوایی خارجی و (۳) پرده صماخ است.لاله گوش    Auricle (pinna)  :ساختمان لاله گوش غضروفی است(به جز نرمه گوش) و در حوالی […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار