کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
3صفحه
نمایش
242 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برنامه زمان بندی ارائه شفاهی گزارش کار

گروه ها: ورد word2013/10/26بدون نظر

۱)هدف از این ارائه انتقال نتایج فعالیتهای گروه های درسی بیکدیگر و جمع بندی نتایج فعالیتهایشان تاکنون است.این یک ارائه گروهی معمولی در جمع است. ۲)دو نمره درسی سقف امتیاز افراد از این جلسه است که یک نمره آن اضافی و تشویقی است و یک نمره آن از دو نمره مطالعه انفرادی است.از دو نمره […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار