کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
3صفحه
نمایش
172 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برنامه زمان بندی ارائه شفاهی گزارش کار

گروه ها: ورد word2013/10/26بدون نظر

۱)هدف از این ارائه انتقال نتایج فعالیتهای گروه های درسی بیکدیگر و جمع بندی نتایج فعالیتهایشان تاکنون است.این یک ارائه گروهی معمولی در جمع است. ۲)دو نمره درسی سقف امتیاز افراد از این جلسه است که یک نمره آن اضافی و تشویقی است و یک نمره آن از دو نمره مطالعه انفرادی است.از دو نمره […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار