کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
59 صفحه
نمایش
258 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
75 صفحه
نمایش
344 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf نظام آموزشی کنیا

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/1بدون نظر

ملاحظات تاریخیسواحل کنیا در دورانهای دور عمدتا در تصرف دول خارجی منجمله فنیقیان، مصریان و یونانیان بود .با این حال بر روی هم از تاریخ اوایل سرزمین کنیا اطلاعات جامعی در دست نیست . در قرون هفتم وهشتم میادی تاجران ایرانی و عرب برای حمل و تجارت برده و عاج در سواحل کنیا استقرار یافتند […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
72 صفحه
نمایش
464 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf نظام آموزشی بحرین

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/1بدون نظر

ملاحظات تاریخیمجمع الجزایر بحرین در میان سواحل ، بنادر و جزایر جنوب خلیج فارس بیش از سرزمی ن های مجاور خوددارای قدمت و تاریخ مدون و سابقه شهرنشینی و تمدن و قیام در مقابل متجاوزین است . بر اثر کاوش هایباستان شناسی که در بحرین صورت گرفت، تاریخ گذشته این جزیره روشن گردید و در […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
68 صفحه
نمایش
360 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
63 صفحه
نمایش
296 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
84 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
85 صفحه
نمایش
323 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
79 صفحه
نمایش
270 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
66 صفحه
نمایش
407 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
76 صفحه
نمایش
319 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
137 صفحه
نمایش
339 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
70 صفحه
نمایش
293 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
70 صفحه
نمایش
307 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار