کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
187 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی کیفی( توصیفی)، تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

گروه ها: دسته‌بندی نشده۱۳۹۲/۰۸/۱۷بدون نظر

به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
213 نمایش
اشتراک

خرید پروژه الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۸/۷بدون نظر

الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت Metacognition مقدمه: فرا شناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و کنترل و هدایت آن در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفکر می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آن هم تعریف کرد. جریان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
314 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جایگاه و نقش ارزشیابی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۲۷بدون نظر

به یاد خدابه  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به     دانش آموز […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
117 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی از دوره های آموزشی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۲۷بدون نظر

مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آنانسان موجودی هدفدار و آرمانگر است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می خواهد به ایده آلها و هدف های دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دست یابی به اهداف خود ناخشنود می شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
240 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۲۶بدون نظر

به یاد خدابه  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به     دانش آموز […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
135 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اثربخشی آموزشی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۲۶بدون نظر

چکیدهضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
204 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اشتباهات مدیران منابع انسانی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۱۲بدون نظر

چکیده این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار