کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
280 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی کیفی( توصیفی)، تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

گروه ها: دسته‌بندی نشده2013/11/8بدون نظر

به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت

گروه ها: ورد word2013/10/29بدون نظر

الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت Metacognition مقدمه: فرا شناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و کنترل و هدایت آن در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفکر می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آن هم تعریف کرد. جریان […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
401 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جایگاه و نقش ارزشیابی

گروه ها: ورد word2013/10/19بدون نظر

به یاد خدابه  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به     دانش آموز […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
198 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی از دوره های آموزشی

گروه ها: ورد word2013/10/19بدون نظر

مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آنانسان موجودی هدفدار و آرمانگر است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می خواهد به ایده آلها و هدف های دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دست یابی به اهداف خود ناخشنود می شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
318 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ارزشیابی

گروه ها: ورد word2013/10/18بدون نظر

به یاد خدابه  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به     دانش آموز […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
199 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اثربخشی آموزشی

گروه ها: ورد word2013/10/18بدون نظر

چکیدهضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
277 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اشتباهات مدیران منابع انسانی

گروه ها: ورد word2013/10/4بدون نظر

چکیده این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار