کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
39 صفحه
نمایش
336 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استرس شغلی و راه های مقابله با آن

گروه ها: ورد word2013/11/16بدون نظر

استرس شغلی و راه های مقابله با آنیکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال  پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
97 صفحه
نمایش
12,900 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

گروه ها: ورد word2013/10/19بدون نظر

 تشخیص مفاهیم :تعریف مدیریت تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. برای مثال: ” فالت ” (Follett) مدیریت را ” هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ” می داند. این تعریف نه تنها با آموزشهای نظریه نئوکلاسیک همخوانی ندارد، بلکه می تواند برای توجیه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
233 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استرس شغلی و شیوه های پیشگیری از آن

گروه ها: ورد word2013/10/6بدون نظر

استرس شغلی و راه های پیشگیری از آنآدمی برای آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد بایستی کمی استرس احساس کند. برانگیختگی هیجانی ملایم آدم ها را در جریان اجرای کاری که بر عهده دارند هوشیار نگه می دارد. آدمی هنگام روبرو شدن با استرس به آن دسته از الگوهای رفتاری روی می […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار