کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
260 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
199 صفحه
نمایش
244 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
152 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گردشگری در مثلث فرهنگ، اقتصاد و جامعه

گروه ها: ورد word2013/11/12بدون نظر

گردشگری در مثلث فرهنگ، اقتصاد و جامعه        توسعه صنعت توریسم اگر از مهم‌ترین عناصر مورد توجه در سیاستگذاری‌های کشورمان در قرن حاضر نباشد، بی‌شک یکی از پراهمیت‌ترین آنها است.    توسعه صنعت توریسم اگر از مهم‌ترین عناصر مورد توجه در سیاستگذاری‌های کشورمان در قرن حاضر نباشد، بی‌شک یکی از پراهمیت‌ترین آنها است. این توسعه مستلزم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
254 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اقتصاد

گروه ها: دسته‌بندی نشده2013/11/8بدون نظر

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
231 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جامعه شناسى روستائى

گروه ها: ورد word2013/10/25بدون نظر

تاریخچه جامعه شناسى روستائى جامعهشناسى روستائى در آمریکا نزدیک یک قرن است که بهعنوان رشته جداگانهاى از جامعهشناسى شناخته شده است. نخستین انجمن جامعهشناس روستائى در سال ۱۹۳۷ تشکیل شد و بهدنبال آن مجله جامعهشناسى روستائى انتشار یافت که در آن نتایج بررسىهاى انجام شده در زمینه مسائل روستائى منتشر مىشد. مىتوان گفت که پیدایش […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
223 نمایش
اشتراک

خرید پروژه از جامعه اطلاعاتی تا دولت الکترونیکی

گروه ها: ورد word2013/10/24بدون نظر

در هزاره سوم، فن‌آوری اطلاعات به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی از آن نیز آنچنان با زندگی مردم عجین گردیده است که بی‌توجهی به آن، اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم بوجود می‌آوردونقش‌ کلیدی فن‌آوریهای‌ نوین‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کارت های پرداخت الکترونیکی، نیازها و ضرورتهای آن برای اقتصاد ایران

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

در این مقاله با عنایت به روند افزایشی نقدینگی، هزینه ی چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران و بانظر به بالا بودن نرخ تورم در ایران و نیاز به حمل ونقل پول نقد بیشتر برا ی انجام معاملات روز مره، همچنین با عنایت به ضرورت هم پایی ایران با کشورهای پیشرفته و در حال […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار