کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
166 نمایش
اشتراک

خرید پروژه هوش هیجانی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۸/۱۲بدون نظر

مقدمه    اکثر مردم عضو سازمانهایی۱ با ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی هستند. رابینز۲ سازمان را اینگونه تعریف می کند:     “سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای نسبتاً مشخصی بوده وبرای هدف یا مجموعه ای از اهداف بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.”(رابینز، ۱۹۸۷ ص […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
160 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مدیریت انگیزه

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۸/۸بدون نظر

مدیریت انگیزهیک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای:–          درونی –          اهداف شخصی  –          اهداف سازمانیبرقرار نماید.انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر وجسم – آرزوهاوخواسته ها ، نیازها ومشوق ها که افراد را منفعل نموده و وادار به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
65 صفحه
نمایش
261 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آموزش ذهنی و روانی برای مسابقات

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۳۰بدون نظر

۱- مقد مه ۱- ویژگی های روانشناختی مسابقه ی تنیسمسابقه ی رقابتی تنیس در بر گیرنده یک چالش ذهنی علیه حریف و گاهی چالشی علیه خود بازیکن است . اغلب حالت ذهنی و روانی بازیکن تاثیر چشمگیری بر حالت جسمانی وی دارد . ویژگی های روانشناختی تنیس شامل عوامل زیر است :       . […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
296 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آموزش

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۲۶بدون نظر

مقدمه گامـی نـو: مااصرار نداریم که شیوه آموزشی جدید ارائه نماییم بلکه شیوه های کلاسیک را اصلاح و بهبود بخشیم. عوض کردن هر سیستم فرق نمی کند آموزشی – مالی- اداری۰۰۰ هزینه های زیادی مصرف می کند مثل تعدیل نیروی انسانی، هزینه های اداری ـ آموزشی و امکانات جدید و … ولی اصلاح و بهبود […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار