کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
222 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

گروه ها: ورد word2013/11/6بدون نظر

ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی تولد : ۱۲ ذالحجهُ ۳۶۲ هجری کاث ، خوارزم ( شهر کارا ـ کلپاکسکایا کنونی وا قع در ا زبکستان ) وفا ت : ۴ رجب ۴۴۰ هجری غزنه ( غزنه کنونی در ا فغا نستان )ابو ریحان بیرونی در خوارزم ،منطقه ای که در مجاورت دریا ی آرال […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
425 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

گروه ها: ورد word2013/09/18بدون نظر

ابو ریحان بیرونی در خوارزم ،منطقه ای که در مجاورت دریا ی آرال قرار دارد و امروزه همه آن را به نام کارا کلپاکسکایا می شناسند ، به دنیا آمد . کاث و جورجانیه دو شهر بزرگ این منطقه به شمار می رفتند . بیرونی در نزدیکی کاث به دنیا آمد و نام شهری که […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار