کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
472 صفحه
نمایش
348 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برنج

گروه ها: ورد word2013/11/18بدون نظر

کاشت برنج عملیات تهیه بذر برای کاشت در خزانه  شالیکاران، بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری بذر را بصورت شلتوک یا بصورت خوشه نگهداری می‌نمایند تا در سال بعد از این بذر جهت کاشت در خزانه […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
38 صفحه
نمایش
347 نمایش
اشتراک

خرید پروژه

گروه ها: ورد word2013/11/18بدون نظر

کاشت برنج عملیات تهیه بذر برای کاشت در خزانه  شالیکاران، بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری بذر را بصورت شلتوک یا بصورت خوشه نگهداری می‌نمایند تا در سال بعد از این بذر جهت کاشت در خزانه […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
267 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استانداردهای غذایی

گروه ها: ورد word2013/11/7بدون نظر

استانداردهای غذاییاستاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می کرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است که توسط سازمان بین المللی است که توسط سازمان […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
271 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استانداردهای غذایی

گروه ها: ورد word2013/11/7بدون نظر

استانداردهای غذاییاستاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می کرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است که توسط سازمان بین المللی است که توسط سازمان […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
355 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استانداردهای غذایی

گروه ها: ورد word2013/10/31بدون نظر

استانداردهای غذاییاستاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می کرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است که توسط سازمان بین المللی است که توسط سازمان […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
384 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

گروه ها: ورد word2013/10/3بدون نظر

عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی(جهت اجرای مشترک دانشگاه های کشور با سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)ردیف    زمینه اصلی تحقیقات    عنوان۱ ردیف    برنج زمینه اصلی تحقیقات    ۱-۱- آفات و بیماریها ۱-۱- الف- آفات برنج – تعیین ژن های مقاومت ارفام برنج کشور به کرم ساقه خوار (Chilo suppressalis)– مطالعه مدلینگ جمعیت و خسارت کرم […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار