کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
36 صفحه
نمایش
250 نمایش
اشتراک

خرید پروژه نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

کشف دنیاهای جدید: یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.گلن لیمان دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید ۵۰۰۰، استرالیا.چکیده: این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
267 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری:دفاتر حسابداری شرکت های برق

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

– دفاتر و سوابقشرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
459 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری-تاییدیه سربرگ شرکت

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

این تاییدیه باید روی سربرگ شرکت تایپ شود و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.تاییدیه مدیران باسمه تعالیموسسه حسابرسی                             تاریخ :بدینوسیله اطلاعاتی که به منظور رسیدگی به حسابهای                 برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ در اختیار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعیه قانون تجارت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

چکیدهدر دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
228 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

خلاصه :هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در ۱۲ کشور در حال توسعه با ارزشهای  فرهنگی  هافسد(۱۹۸۰)و مدل گری (۱۹۸۸)است . طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط  هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی ۱۲ کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی  گردید.داده ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ از منابع […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
36 صفحه
نمایش
286 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کشف دنیاهای جدید

گروه ها: ورد word2013/09/28بدون نظر

چکیده: این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
416 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مدیریت مالی

گروه ها: ورد word2013/09/18بدون نظر

صورتهای مالی مبناصورت مالی چیست؟ چه چیزی را نشان می دهد ؟ چرا باید به آن توجه کرد؟اینها سوالات خوبی هستند و پاسخی هم دارند. یک واحد تجاری جدا از مالکان آن، یک واحد تجاری می بایست اسناد مالی خود را حفظ کند .این کار مستلزم وجود یک سری قوانین فدرال و ایالتی است. اما […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار