کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
259 نمایش
اشتراک

خرید پروژه زن در فرهنگ غرب

گروه ها: ورد word2013/11/10بدون نظر

زن در فرهنگ غرب سرّ این که جهان غرب در خصوص این امر نیز فرهنگ منحط غلطى دارد و متأسفانه برخى افراد که از فرهنگى غنى و قوى اسلام بى‏اطلاعند، گوش به تبلیغات سوء آنان مى‏دهند، این است که انسان‏شناسى آن‏ها همانند جهان‏بینى آن‏ها است به عبارت دیگر،در انسان‏شناسى آن‏ها فرع بر جهان‏بینى آنان است […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
56 صفحه
نمایش
190 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶

گروه ها: ورد word2013/11/10بدون نظر

گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ پیشگفتار در سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش ” نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی” می نامد، سخت می کوشند. با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
310 صفحه
نمایش
151 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دموکراسی

گروه ها: ورد word2013/11/10بدون نظر

تاثیر سیاسی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا در برابر ج.ا. اهداف متعددی را دنبال کرده است.  لذا، ارزیابی دست آوردهای سیاسی آن دشوار میباشد.  بعلاوه، طی ۲۶ سال گذشته رفتار رژیم ج.ا. دستخوش تغییرات متعددی شده است که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی ایران میباشند تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
10 صفحه
نمایش
220 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حضور زن صعود یا سقوط

گروه ها: ورد word2013/10/28بدون نظر

حضور زن صعود یا سقوطشاید،زنان را بتوان اولین قربانیان مدرنیسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ تولیدی ،گرایش ونیاز شدیدی به نیروی کار ارزان و کم توقع پیداشد.بهترین گزینه پیش روی کارخانه داران برای این امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسیار کم توقع تر […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
207 نمایش
اشتراک

خرید پروژه وکلا و پیشبرد حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا” در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
27 صفحه
نمایش
276 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱ بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال۱۹۵۵ […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
285 نمایش
اشتراک

خرید پروژه سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
22 صفحه
نمایش
302 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در ۱۰ مه ۱۹۸۴ جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است . اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
35 صفحه
نمایش
236 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
224 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
45 صفحه
نمایش
370 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده:حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
248 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده: درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
324 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیدهاین مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین¬المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار