کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
441 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
421 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
32 صفحه
نمایش
471 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
47 صفحه
نمایش
391 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
70 صفحه
نمایش
449 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رتیل های سیاه شکارچی دختران فراری

گروه ها: دسته‌بندی نشده2013/11/18بدون نظر

گریخته بود، فرار کرده بود از خانه، مادر، پدر، خواهر، شهرودیار، و اکنون تنها،آواره و سرگردان خیابانها شده بود و هر چه بود غربت بود و انتظار. نگران آینده سیاهی بود که پیش رو داشت و منتظر دست نوازشگری که آلامش را تسکین دهد وبه حرفهایش گوش بسپارد . پرستوهای کوچکی که به دنبال بهار، […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
39 صفحه
نمایش
463 نمایش
اشتراک

خرید پروژه استرس شغلی و راه های مقابله با آن

گروه ها: ورد word2013/11/16بدون نظر

استرس شغلی و راه های مقابله با آنیکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال  پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
328 نمایش
اشتراک

خرید پروژه علل پیدایش و تداوم اعتیاد و مواد توهم زا

گروه ها: ورد word2013/11/16بدون نظر

علل پیدایش و تداوم اعتیادهیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد و در قریب باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته است.   چند علتی بودن اعتیاد : درواقع ۳ گروه از عوامل در پیدایش و ادامه این بیماری نقش دارند که شامل عوامل روانشناختی، زیست شناختی و اجتماعی میشوند. این موضوع […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
417 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اعتیاد چیست؟ معتاد کیست

گروه ها: ورد word2013/11/16بدون نظر

اعتیاد چیست؟ معتاد کیست؛         به نظر دکتر کلمن بشر  برای زندگی در طبیعت آفریده شده و پیشرفت های او در راه زندگی ماشینی بسیار فراتر از توان طبیعی وی بوده و لذا در رویا رویی با مشکلات قرن بیستم در مقایسه با زندگی در طبیعت بایستی سازش بیشتری با محیط زیست از خود […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
56 صفحه
نمایش
430 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی علل فرار دختران

گروه ها: ورد word2013/11/16بدون نظر

مقدمه :همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
472 نمایش
اشتراک

خرید پروژه نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آنها و طلاق

گروه ها: ورد word2013/11/13بدون نظر

مقدمه سپاس و حمد بی کران خدایی را که توفیق بخشید تا گوشه ای از وظیفه ی خود را انجام دهیم و درود بر رسول خدا که ارزش خدایی هر چیز را آن گونه که شایسته بود نمایاند و زن را که کانون خانواده بود حیاتی تازه بخشید و درود بر امامان و معصومین که […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
411 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بزهکاری

گروه ها: ورد word2013/11/13بدون نظر

مقدمهنگاه به مسائل اجتماعی(Social Problem ) وانحرافات ، از روزنه خرده فرهنگها، به ویژه در جامعه ما،  میتواند بدیع و تازه باشد. گسترش فزاینده ارتباطات در دهه های اخیر وتحولات روزافزون و پیچیده ساختارهای اجتما عی ،ایجاب می کند بررسیهای جامعه شناختی با دید گاههای تازهای تبیین گردند. سرعت و گستر دگی تغییرات در دهه […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
40 صفحه
نمایش
392 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اعتیاد

گروه ها: ورد word2013/11/13بدون نظر

اعتیاد  اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا که مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد. اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته و کنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
374 نمایش
اشتراک

خرید پروژه وضعیت خشونت در خانواده در ایران

گروه ها: ورد word2013/11/12بدون نظر

وضعیت خشونت در خانواده در ایران در یک دهه اخیر در ایران پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در باره خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت خانگی، انجام شده است. بر اساس آخرین جستجوها ، در ۲۸ مرکز استان کشور حداقل هفتاد پژوهش میدانی قابل اعتنا در باره خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است.بیشتر این پژوهش‌ها […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار