کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
382 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf زبان C

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

توابع در زبانبه هر زیربرنامه، یک تابع گفته می شود. یک تابع، تکه برنامه ای است آه داده یا داده هایی را C در زبانهر برنامه از یک ،C بعنوان ورودی دریافت، و داده یا داده هایی را بعنوان خروجی باز می گرداند. در زباننامیده گردد و برنامه از این تابع شروع خواهد main یا […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
224 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
22 صفحه
نمایش
298 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf برنامه نویسی شبکه و اینترنت در VB

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۱بدون نظر

کنید . قراردادی است برای برقراری ارتباط در شبکه : Protocol پروتکل مجموعه ای از پروتکلهای ارتباطی مرتبط بهم است که مکانیزمها و سرویسهای مورد نیاز جهت برقراری : TCP/IP مدلارتباط در اینترنت را مهیا می کنند . این مدل شامل ۴ لایه است : می Telnet و Pop ،Smtp ،Ftp ،Http شامل برنامه های […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
366 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
47 صفحه
نمایش
339 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
61 صفحه
نمایش
335 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
81 صفحه
نمایش
280 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
354 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf شبکه های کامپیوتری

گروه ها: پی دی اف pdf۱۳۹۲/۰۹/۱۰بدون نظر

چکیدهاستفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکهنموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد . در واقعشبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
264 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
304 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
96 صفحه
نمایش
270 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
80 صفحه
نمایش
235 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
284 نمایش
اشتراک
صفحه 1 از 6123456

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار