کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
47 صفحه
نمایش
233 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رشته کوه های بینالود

گروه ها: ورد word2013/11/18بدون نظر

چکیدهمطالعه حاظر، بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان دامنه های جنوب غربی ارتفاعات کوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور با وسعتی حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع است. این مطالعه به منظور شناخت گونه های گیاهی و بویژه شناسایی گونه های کمیاب و در معرض انقراض و همچنین برای افزایش دانش ما در مورد محیط زیست این […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
310 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

گروه ها: ورد word2013/11/1بدون نظر

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها۱- هدفهدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه  های ثابت می  باشد.۲- دامنه کاربرداین استاندارد در مورد سردخانه  های ثابت که از گاز آمونیاک به عنوان شاره سرمازا استفاده می  کنند، کاربرد د ارد.۳- […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
247 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آلایندگی و مصرف سوخت خودروها بدلیل محدودیتهای زیست محیطی

گروه ها: ورد word2013/09/24بدون نظر

 ظرف ۱۰ سال آینده بایستی به میزان قابل توجهی بهبود یابد. فن آوریهای جدید در زمینه موتورهای بنزینی، نظیر کوچک سازی موتورها به لحاظ اندازه (Downsizing( با استفاده از تقویت بالای آنها (High Boosted(، موتورهای با تزریق مستقیم (GDI( و سیستم سوپاپهای کاملاً متغیر (Fully Variable Valve Train( هم اکنون در حال توسعه می باشند. […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
47 صفحه
نمایش
207 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

گروه ها: ورد word2013/09/24بدون نظر

چکیدهمطالعه حاظر، بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان دامنه های جنوب غربی ارتفاعات کوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور با وسعتی حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع است. این مطالعه به منظور شناخت گونه های گیاهی و بویژه شناسایی گونه های کمیاب و در معرض انقراض و همچنین برای افزایش دانش ما در مورد محیط زیست این […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار