کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
2صفحه
نمایش
184 نمایش
اشتراک

خرید پروژه صورتجلسه کمیته نظام مدیریت پرونده‌های حقوقی صنعت برق

گروه ها: ورد word2013/10/27بدون نظر

– ارایه گزارش ویژگی‌ها و ملازمات نگهداری پرونده‌های حقوقی و اسناد مالکیت توسط واحد حقوقی شرکت توانیر – ارایه گزارش سیاست‌ها و اقدامات امنیتی مورد نیاز در ساماندهی فیزیکی اسناد حقوقی توسط مشاور امنیت (آقای ایران‌پور) – ارائه گزارش ملاحظات و ملازمات سیستمی برای ساماندهی فیزیکی توسط مشاور کمیته – ارایه گزارش در مورد نحوه […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
2صفحه
نمایش
261 نمایش
اشتراک

خرید پروژه صورتجلسه کمیته نظام مدیریت پرونده‌های حقوقی صنعت برق

گروه ها: ورد word2013/10/27بدون نظر

– ارایه گزارش ویژگی‌ها و ملازمات نگهداری پرونده‌های حقوقی و اسناد مالکیت توسط واحد حقوقی شرکت توانیر – ارایه گزارش سیاست‌ها و اقدامات امنیتی مورد نیاز در ساماندهی فیزیکی اسناد حقوقی توسط مشاور امنیت (آقای ایران‌پور) – ارائه گزارش ملاحظات و ملازمات سیستمی برای ساماندهی فیزیکی توسط مشاور کمیته – ارایه گزارش در مورد نحوه […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار