کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
309 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000

گروه ها: ورد word2013/11/8بدون نظر

آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK20002-    تعریف پروژه/ مدیریت پروژه/ برنامه‌ریزی و کنترل پروژه۳-    چارچوب دانش مدیریت پروژه/ انواع مدیریت پروژه/ فرهنگ مدیریت پروژه۴-    مراحل و چرخه حیات پروژه۵-   سیستمها/ فرهنگ و انواع ساختار سازمانیتعاریف:–    استاندارد:مدرک شناحته شده توسط مؤسسه‌ای شناخته ‌شده برای استفاده مکرر و عمومی از راهنما و مشخصات یک […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار