خرید مقاله pdf سیستم ترمز ضد قفل

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

مقدمهرقابت سازندگان خودرو براي جلب نظر مشتريها، محدوديتهاي اقتصادي، و نيزمقرراتي كه براي حفظ محيط زيست به تصويب ميرسد، باعث سرعت بخشيدنبه روند تكامل خودروها شده است. خودروهاي امروزي از نظر راحتي، ايمني وكارايي با خودروهاي يك دهه پيش تقريبًا قابل مقايسه نيستند. افزايش استفادهاز سيستمهاي كنترلي پيچيده و پردازندههاي ديجيتال در خودرو و نيز روندروبهرشد استفاده از انرژي الكتريكي بهجاي سوختهاي فسيلي باعث افزايشبخشهاي الكترونيكي خودرو شده است. بهطوريكه سيستم برقي يك خودروپيشرفته امروزي شامل حدود ١٥٠٠ قطعه سيم، تعداد بيشماري نقطة اتصال،گاهي تا هجده عدد ريزپردازنده و بيش از دوازده عدد حسگر است[ ٣]. ايناندازه از پيچيدگي، در آيندهاي نهچندان دور باعث بروز تحولي اساسي درسيستمهاي برقي و كنترلي خودرو خواهد شد.سيستم ترمز در خودروهاي امروزي حاصل يك فرايند تكامل طولاني است.[ كه از اولين ترمز هيدروليك عملي در سال ١٩١٧ آغاز شده است[ ٧بهكارگيري سيستم ترمز ضدقفل از مهمترين گامهايي است كه در جهت افزايشكارايي ترمز خودرو برداشته شد. وظيفة اين سيستم حفظ پايداري و قابليتاولين ABS . هدايت خودرو و كاهش فاصلة ايستادن هنگام ترمزهاي شديد استبار در اوايل دهة ١٩٥٠ در هواپيما بهكار گرفته شد كه در آن زمان براياستفاده در خودرو گران بود[ ١٢ ]. اولين سيستم ترمز ضدقفل براي خودرواواخر دهة ١٩٦٠ بهوجود آمد اما از نظر تجاري ناموفق بود [ ١٧ ]. رشد واقعيدر دهة ١٩٧٠ با آمدن مدارهاي مجتمع و ريزپردازندهها ممكن ABS فناوريبه استفاده از كنترلكنندههاي مبتني بر ABS شد[ ٦] و در نتيجه طراحان.[ ريزپردازنده روي آوردند[ ٩امروزه با وجود پيشرفتهايي كه در ساخت ترمزهاي الكتريكي حاصل شدهاست [ ١١ ]، تمام سيستمهاي ترمز ضدقفلي كه بهطور انبوه توليد ميشوند از.[ كنترلكنندة الكترونيكي استفاده ميكنند[ ٢٠٢ توصيف سيستم ترمز ضد قفلبيشتر رانندگان هنگامي كه ميخواهند خودرو را هرچه زودتر متوقف كنند،پدال ترمز را تا انتها فشار ميدهند و با بهجاي گذاشتن رد لاستيكها روي سطح
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
6 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
450 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار