کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
339 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اخلاق شهروندی

گروه ها: ورد word2013/11/12بدون نظر

ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی    می توان به آسانی شواهدی دال بر عدم شکل گیری اخلاق شهروندی در تهران آورد. می توان در این خصوص سخن گفت که حوزه عمومی و جامعه مدنی و نظایر آن در ایران وجود ندارد یا از موقعیتی ضعیف برخوردار است.    نوشته حاضر سه وجه دارد: ماشین، ترافیک و اخلاق شهروندی. […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
314 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آلودگی صوتی

گروه ها: ورد word2013/11/10بدون نظر

آلودگی صوتی ، غول آرامهر موجودی که یک جفت گوش دارد، گوشهایش یک چیزی دارند به نام <آستانه شنوایی>! به عبارت دیگر، هر گوشی میتواند صداها را در یک محدوده خاص بشنود، از یک فرکانس معین و حداقل تا یک فرکانس معین و حداکثر.شاید شما هم مثل بنده با شنیدن اسم >آلودگی< در ابتدا به […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
241 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آلودگی صوتی ، غول آرام

گروه ها: ورد word2013/11/3بدون نظر

آلودگی صوتی ، غول آرامهر موجودی که یک جفت گوش دارد، گوشهایش یک چیزی دارند به نام <آستانه شنوایی>! به عبارت دیگر، هر گوشی میتواند صداها را در یک محدوده خاص بشنود، از یک فرکانس معین و حداقل تا یک فرکانس معین و حداکثر.شاید شما هم مثل بنده با شنیدن اسم >آلودگی< در ابتدا به […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
416 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آلودگی صوتی

گروه ها: ورد word2013/10/6بدون نظر

اطلاعات اولیه عامل صدا ، انسان و سایر موجودات زنده را از بین نمی‌برد بلکه باعث ضعف شنوایی ، ناشنوایی و ناراحتی‌های عصبی می‌گردد. معمولا شدت صدا را با واحدی به نام دسی بل نشان می‌دهند برای سنجش صداها نسبت log آنرا تعین می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که از دست دادن شنوایی با سن افراد […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار