کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
528 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
536 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
10 صفحه
نمایش
470 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
483 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
57 صفحه
نمایش
554 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
473 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
62 صفحه
نمایش
384 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdfگزارش کارآموزی

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/25بدون نظر

ساخت تجاری   و  مسکونی   مجتمعهای انبوه   شکل   به  رشد   به   توجه   با   امروز   دنیای   در  (  سازی   انبوه  گوناگون   نیازهای   افزایش   و  جمعیت   افزون   روز  . ..  و  بکار   اشتغال   مسکن،   تهیه   پیرامون   جامعه  آن   درآنار   و  شده    نیازها   این   به   بخشیدن   تحقق   موجب  ا ر  عملی   و  علمی   دستاوردهای   آخرین   اجرای   امکان  . آورد   […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
241 صفحه
نمایش
386 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
-
نمایش
358 نمایش
اشتراک

خرید پروژه روشهای تقویت خمشی وبرشی تیر بتن آرمه

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/23بدون نظر

چکیده :با توجه به احتمال ضعف تیرهای اصلی برخی از سازه ها چون تابلیه پلها در برش وFRP خمش به دلیل افزایش بار ترافیکی لزوم آشنایی با برخی از روشهای تقویت آنها با ورقهو انواع مودهای شکست در حالت تقویت ضروری است .تقویت خمشی و برشی – مکانیزم گسیختگی – FRP کلید واژه ها : […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
-
نمایش
419 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پی های نواری و برخی ابهامات در طراحی این پی ها

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/23بدون نظر

-مقدمهامروزه متداولترین نوع پی در ساختمانها ، پی نواری میباشد . اما با وجود استفاده عمومی ازاین پیها به نظر میرسد که هنوز در روش طراحی این پیها ابهاماتی وجود دارد ، که نیاز به بحث و بررسیآنها میباشد . در این مقاله ابتدا به روش معمول در طراحی این پیها توسط همکاران اشاره کوتاهیمیشود […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
-
نمایش
414 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بتن سیلیکافوم

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/22بدون نظر

چکیدهدوده سیلیسی چگالیده، محصول فرعی کوره های قوس الکتریکی می باشد که به عنوانیک پوزولان در بتن های امروزی مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین پوزولان هایمورد استفاده عبارتند از : دوده سیلیسی و خاکستر بادی. دوده سیلیسی به علتاندازه کوچکتر ذراتش، واکنش پذیری بهتری نسبت به خاکستر بادی داشته و در نتیجهبتن های ساخته […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
38 صفحه
نمایش
451 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پل و اجرای آن

گروه ها: پاورپوینت power point2013/11/22بدون نظر

پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است. پلهای چوبی: این پلها معمولا” به شکل قوسی، با تیرهای مشبک و یا تیرهای حمال ساخته شده و در حال […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
414 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آسفالت رنگی

گروه ها: ورد word2013/11/18بدون نظر

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است.خلاصهجاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار