کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
549 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf زبان C

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

توابع در زبانبه هر زیربرنامه، یک تابع گفته می شود. یک تابع، تکه برنامه ای است آه داده یا داده هایی را C در زبانهر برنامه از یک ،C بعنوان ورودی دریافت، و داده یا داده هایی را بعنوان خروجی باز می گرداند. در زباننامیده گردد و برنامه از این تابع شروع خواهد main یا […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
384 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
22 صفحه
نمایش
461 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf برنامه نویسی شبکه و اینترنت در VB

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

کنید . قراردادی است برای برقراری ارتباط در شبکه : Protocol پروتکل مجموعه ای از پروتکلهای ارتباطی مرتبط بهم است که مکانیزمها و سرویسهای مورد نیاز جهت برقراری : TCP/IP مدلارتباط در اینترنت را مهیا می کنند . این مدل شامل ۴ لایه است : می Telnet و Pop ،Smtp ،Ftp ،Http شامل برنامه های […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
508 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
47 صفحه
نمایش
474 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
61 صفحه
نمایش
486 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
81 صفحه
نمایش
427 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
539 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf شبکه های کامپیوتری

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/1بدون نظر

چکیدهاستفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکهنموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد . در واقعشبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
409 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
14 صفحه
نمایش
465 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
96 صفحه
نمایش
434 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
80 صفحه
نمایش
388 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
451 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار