خرید مقاله اجرای احکام مدنی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

كلاسه پرونده اجرائي: 257-84 – 25        اجراي احكام مدني دادگستري نيشابوركلاسه پرونده دادرسي: 729/83 شعبه 101 جزائيخواهان: خانم م – هخواندگان: 1- آقاي م- ا     2- خانم ها ف-ا و س-1خواسته: مطالبه سهم الارثخواهان دادخواستي به طرفيت خواندگان بخواسته مطالبه سهم ارث از ماترك به دادگاه تقديم نموده، دادگا جهت رسيدگي به شعبه 101 جزائي سابق ارجاع نموده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. ملخص خواسته خواهان اين بوده كه من و خواندگان ورثه قانوني حين الفوت مرحوم محمد علي اكبر آبادي هستيم كه ماترك آن در يد خواندگان مي باشد.  دادگاه با توجه به محتويات پرونده قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نموده و كارشناس نظريه خود را اعلام نموده و از طرفين پرونده هيچ گونه اعتراضي نسبت به اين نظريه  واصل نشده لذا حكايت از رضايت طرفين به نظريه كارشناس بوده آنچه از نظريه كارشناسي استنباط شده اين است كه اموال و ماترك متوفي فيما بين آقايان قابل تقسيم نمي باشد و بايد فروخته شود و وجه آن بين ورقه تقسيم گردد. بنابراين دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حبسي حكم به فردش ماترك مرحوم محمد علي اكبرآبادي و تقسيم وجه آن طبق نظريه كارشناسي بين ورثه صادر نموده راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان بوده و چون طرفين از راي دادگاه تجديد نظر خواهي نكرده اند لذا راي قطعي شده است. لذا به تقاضاي محكومٌ له اجرائيه از شعبه 101 جزائي صادر شده و به محكوم عليه در تاريخ 3/2/84 طبق ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ شده است و متعاقب آن محكومٌ له (خواهان) از قاضي اجراي احكام مدني تقاضاي اجراي مفاد اجرائيه را نموده است. قاضي اجراي احكام مدني آقاي مهر طلب را بعنوان كارشناس جهت ارزيابي و قيمت گذاري ماترك مرحوم اكبرآبادي انتخاب نموده و دستمزد كارشناس يك صد هزار ريال تعيين شده است. به آقاي مهر طلب كارشناس منتخب اخطاريه اي از طرف اجراي احكام ارسال شده تا با ملاحظه نظريه كارشناس آقاي سجادي در پرونده دادرسي نسبت به ارزيابي اموال ماترك اقدام نشود.نظريه كارشناس: 1- كل ماترك مرحوم كه شامل يك باب منزل واقع در خيابان كاشمر جنب مدرسه وكيلي شماره 7 و يك باب منزل كلنگي و قديمي و گلي و يك قطعه باغ ميمي محصور به ديوار گلي به مساحت حدود 200 مترمربع و يك سهم آب مشاع از مدار 22 سهم از يك حلقه چاه با اراضي مربوطه واقع در روستاي اكبرآباد از توديع بخش عشق آباد مي باشد.
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
21 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
173 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار