کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
178 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری مدیریت محیطی

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:۱)    حسابداری مدیریت  محیطی چیست؟۲)     موارد کاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟۳)    مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟۴)    مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟۵)    مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟۶)    چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟بازنگری حسابداری مدیریت محیطی:    حسابداری مدیریت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

چکیدهدر دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
20 صفحه
نمایش
242 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده )به زبان ساده

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

مقدمه :حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
85 صفحه
نمایش
171 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری و نقش آن در زمینه های مختلف

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
67 صفحه
نمایش
213 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری صنعتی و کاربردهای آن

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

قسمت اول  :” مقدمه  ” حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
276 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
281 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری مدیریتی

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .                       حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
322 نمایش
اشتراک

خرید پروژه اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی

گروه ها: ورد word2013/09/29یک نظر

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت۱، ارزیابی متوازن۲ و ارزش افزوده اقتصادی۳ ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
12 صفخه
نمایش
270 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری پیمانکاری

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

                                   کلیاتى پیرامون حسابدارى                                قراردادهاى بلندمدت پیمانکارىموسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
79 صفحه
نمایش
235 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حسابداری صنعتی

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
228 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

خلاصه :هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در ۱۲ کشور در حال توسعه با ارزشهای  فرهنگی  هافسد(۱۹۸۰)و مدل گری (۱۹۸۸)است . طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط  هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی ۱۲ کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی  گردید.داده ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ از منابع […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
36 صفحه
نمایش
484 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

گروه ها: ورد word2013/09/29بدون نظر

 اسناد و مدارک مثبته: به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ……سند حسابداری:برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار