کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
185 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تئوری حسابداری اجتماعی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۷بدون نظر

محمدرمحمدرضا جعفریرشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
252 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تعریف سیستم حقوق و دستمزد

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

تعیین حقوق و دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد ، یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش که حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
36 صفحه
نمایش
263 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کشف دنیاهای جدید

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

چکیده: این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
124 صفحه
نمایش
264 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
233 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
46 صفحه
نمایش
309 نمایش
اشتراک

خرید پروژه مفهوم حسابرسى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد بهعمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
314 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
20 صفحه
نمایش
224 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برنامه ریزی حسابرسی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

۱- کسب شناخت ۲- ثبت سیستم برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .۳- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .۴- […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
30 صفحه
نمایش
216 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برنامه حسابرسی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

ساخنار کنتر ل داخلی انواح حسابها: ۱- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی۲- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها۳- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
55 صفحه
نمایش
209 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

چکیده : سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
25 صفحه
نمایش
244 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

چکیدهبعد از انتشار بیانیه شماره ۲۰ APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
46 صفحه
نمایش
234 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

حسابرسی اجاره ها ۱-    این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، … برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
270 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آشنایی با حسابداری

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۶بدون نظر

  بنگاه اقتصادی:درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند. رویدادهای اقتصادی یا مالی:وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند […]
صفحه 9 از 111234567891011

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار