کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
35 صفحه
نمایش
225 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
217 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
45 صفحه
نمایش
364 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده:حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده: تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
241 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیده: درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
256 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیدهدولت جمهوری اسلامی ایران از ۲۵ معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \"شرط\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
213 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
131 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تاریخچه حقوق بشر در اسلام

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
20 صفحه
نمایش
218 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

اشاره : مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
378 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ – با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
290 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

چکیدهاصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
159 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

اشاره : از روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد . در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
239 نمایش
اشتراک

خرید پروژه انسانیت و جرائم علیه آن

گروه ها: ورد word2013/09/30بدون نظر

مقدمه به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار