کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31صفحه
نمایش
383 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کتر جلیل امیدی چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
15 صفحه
نمایش
222 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد. جرایم سیاسی بر دو گونه اند : ۱ ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
776 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جرم سیاسی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
12 صفحه
نمایش
248 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جرم جاسوسی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (۱) یافته و در عین حال فراملی (۲) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
45 صفحه
نمایش
386 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.بررسی، […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
20 صفحه
نمایش
342 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
288 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کلیات مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
30 صفحه
نمایش
304 نمایش
اشتراک

خرید پروژه جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
256 نمایش
اشتراک

خرید پروژه توصیف جرم

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیدهتوصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
405 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تعریف اخلاق و حقوق جزا

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
245 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده‌:به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزه‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ درباره‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزه‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال ۱۹۰۰ . م . امتیاز انجام […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
16 صفحه
نمایش
294 نمایش
اشتراک

خرید پروژه تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

تجری در فقه اسلامی ” تجری ” در لغت ،اعم از عصیان و به معنای ” جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است ” (۱) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار