کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
303 نمایش
اشتراک

خرید پروژه شکنجه و مجازات

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
250 نمایش
اشتراک

خرید پروژه شرحی بر قانون اقدامات تامینی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است : کلیات ماده ۱- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند . توضیحاتی در ارتباط با متن قانون : ۱ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
14صفحه
نمایش
251 نمایش
اشتراک

خرید پروژه شرایط و موجبات حد در شرب خمر

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مسکر یعنی چه ؟ سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود . سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد . […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
237 نمایش
اشتراک

خرید پروژه سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده:بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
321 نمایش
اشتراک

خرید پروژه سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
23 صفحه
نمایش
368 نمایش
اشتراک

خرید پروژه زندان وعلوم مربوط بزندانها

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

******** ۱-تعریف موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی بوجود میآید که زندان عبارتست از چهاردیواری محدود ومستحکمی که درداخل آن اطاق ها وسلولهای تنگ وتاریک زیادی برای محبوس کردن گناهکاران وتبهکاران ساخته شده است وعده ای مامور مسلح […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
314 نمایش
اشتراک

خرید پروژه روانشناختی انگیزه

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
5صفحه
نمایش
272 نمایش
اشتراک

خرید پروژه روان‌شناسی کیفری

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد. بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
32 صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رشد عقلانی و حقوق جنایی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیدهدر ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
26 صفحه
نمایش
295 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
8 صفحه
نمایش
269 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رابطه بین جهانگردی و جرم

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
9 صفحه
نمایش
267 نمایش
اشتراک

خرید پروژه رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر فرید فدائی عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
38 صفحه
نمایش
323 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده : هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار