کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
300 نمایش
اشتراک

خرید پروژه لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

امروزه لقاح مصنوعی ۱ یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
36 صفحه
نمایش
236 نمایش
اشتراک

خرید پروژه طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر حسینقلی قزل ایاغ رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6 صفحه
نمایش
181 نمایش
اشتراک

خرید پروژه طب قانونی – مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر حسینقلی قزل ایاغ رئیس اسبق طب قانونی وزارت دادگستری د – مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب – اول – آیا غرق در هنگام جیات رخ داده و باعث مرگ گردیده و یا کشته در اب افکنده شده – وجود خاک بزیر ناخنها و خراش در پشت انگشتان یک علامت خوبی است […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
191 نمایش
اشتراک

خرید پروژه سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر ابوالقاسم گرجی در مورد بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تکلیفی وجود ندارد که در زیر به اختصار در چند بخشبه برخی از آنها اشاره میشود : مقدمه – باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
218 نمایش
اشتراک

خرید پروژه توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر فربد فدایی _ روانپزشک_ استادیار دانشگاه اندیشمندان ایران و اسلام به تفصیل درباره تاثیر محیط و عوامل اکتسابی, یا فطرت و طبیعت, بر رفتار آدمی سخن گفته اند و با تمثیل و روشهای شبه تجربی به گونه ای جذاب نکات مهمی را عنوان کرده اند. فردوسی که از گهر و نژاد و هنر می […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
6صفحه
نمایش
206 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پزشکی و قانون

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر صد قضائی استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
277 نمایش
اشتراک

خرید پروژه پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکتر صمد قضائی در کتاب چینی سن آن روهو که بسال ۱۲۴۷ میلادی تحریر یافته نوشته شده است : برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت می دهد کافی است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل یک کوزه آب […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
245 نمایش
اشتراک

خرید پروژه برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه: برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (۱) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
262 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
194 نمایش
اشتراک

خرید پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم محمد صالح ولیدی مقدمه سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
35 صفحه
نمایش
206 نمایش
اشتراک

خرید پروژه ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

دکترحسن جعفری تبار چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد۳۱۹ و۳۲۲ قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
45 صفحه
نمایش
196 نمایش
اشتراک

خرید پروژه وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

بخش اولنقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آناستنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد. سنخ شناسى این عوامل […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
30 صفحه
نمایش
171 نمایش
اشتراک

خرید پروژه آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار