کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
198 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
211 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
334 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
242 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

چکیده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
273 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کلیات بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
50 صفحه
نمایش
438 نمایش
اشتراک

خرید پروژه درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

ویژگیها جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
54 صفحه
نمایش
739 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

مقدمه مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
255 نمایش
اشتراک

خرید پروژه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم. ۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی : […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
264 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دایره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
217 نمایش
اشتراک

خرید پروژه خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
27 صفحه
نمایش
290 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حمایت کیفری محیط زیست

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو ترجمه: دکتر هادی خراسانی پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ۱- محیط زیست. حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
85 صفحه
نمایش
255 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق جزای عمومی اسلام

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
256 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق جزاء و جرم شناسى

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

    بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»مقدمه سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار