کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
216 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
232 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
361 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
268 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

چکیده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
296 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع مشروع

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کلیات بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
50 صفحه
نمایش
461 نمایش
اشتراک

خرید پروژه درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ویژگیها جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
54 صفحه
نمایش
762 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
278 نمایش
اشتراک

خرید پروژه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم. ۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی : […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
10صفحه
نمایش
290 نمایش
اشتراک

خرید پروژه دایره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
11 صفحه
نمایش
247 نمایش
اشتراک

خرید پروژه خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
27 صفحه
نمایش
311 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حمایت کیفری محیط زیست

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو ترجمه: دکتر هادی خراسانی پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ۱- محیط زیست. حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
85 صفحه
نمایش
284 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق جزای عمومی اسلام

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
48 صفحه
نمایش
277 نمایش
اشتراک

خرید پروژه حقوق جزاء و جرم شناسى

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

    بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»مقدمه سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار