کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 2 هزار تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
31 صفحه
نمایش
199 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کلاهبرداری رایانه ای

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمهبدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی استو پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
25 صفحه
نمایش
180 نمایش
اشتراک

خرید پروژه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

نوشته دکترمحمود سلجوقی براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱ بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
12 صفحه
نمایش
211 نمایش
اشتراک

خرید پروژه کیفیت تحقیقات در دادسرا

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
28 صفحه
نمایش
278 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
30 صفحه
نمایش
311 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
295 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
24 صفحه
نمایش
271 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قتل عمد شبه عمد و خطای محض

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید: و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
299 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قتل در فراش

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

– مقدمه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
4 صفحه
نمایش
312 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قانون جزایی و انتظارات عمومی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
196 نمایش
اشتراک

خرید پروژه قاعده تحذیر – نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
29 صفحه
نمایش
261 نمایش
اشتراک

خرید پروژه عدم برابری دیه بین زن و مرد

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

مقدمه :امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
41 صفحه
نمایش
226 نمایش
اشتراک

خرید پروژه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کلیاتتا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (۱) دراکن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانین ژوستینین(۵), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین […]
گروه
قیمت
فقط 2000 تومان
توضیح
37 صفحه
نمایش
290 نمایش
اشتراک

خرید پروژه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (۱) دراکن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانین ژوستینین(۵), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار