خرید مقاله pdf مدل سازی آماری زبان فارسی

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

چکيدهاين گزارش قسمت ي از پژو هشهاي انجام شده در زمينه طرح تحقيقات ي "مدلساز ي آمار ي زبانفارسي" را ارايه م ي دهد . در اين گزارش پس از ا رايه مقدمه و تاريخچه به توصيف چگونگ يطراحي و تنظيم مدل هاي آماري براي کلمات و جملات فارس ي پرداخته شده است. در هر مسا لهمدلسازي در ابتدا دو عامل اصل ي مي بايد ابداع و تدوين شوند- ساختار مناسب و جامع برا يمدل و سپس چگونگ ي تنظيم و محاسبه پارامترها ي آن . در اين تحقيق بر اساس مطالعات وبررسي ها ي همه جانبه و با توجه به سوابق و کاربردها ي متعدد ، مدل پنهان مارکوف برايبرا ي جملات در نظر گرفته شده ا ند . برا ي تنظيم و محاسبه N-gram کلمات و مدلها يپارامترهاي مدل روشهاي يادگير ي هوشمند در ارائه خواهند شد . از آنجا که هر روش ياد گيرينياز به مجموعه ا ي از داده ها ي آموزش ي دارد لذا روشي کارآمد و جامع برا ي نمايش متن بايددر نظر گرفته شود . در اين تحقيق از استاندارد ها ي بين الم للي جهت ذخيره و پردازش فايلهايمتن که شرح آن در اين گزارش آمده است استفاده شده است . سپس به چگونگ ي ب ه هنجارسازي و ايجاد يک لغتنامه جامع پرداخته شده است. براي داده هاي آموزش ي طيف وسيع ي ازمتون زبان فارس ي در زمينه ها ي مختلف ادبيات فارس ي در نظر گرفته شده است طور ي کهمدل ياد گرفته شده مبتني بر توزيع هاي مختلف و وسيعي از داده هاي آموزشي باشد.بديهي است که در گزارشها ي بع دي چگونگ ي پياده ساز ي و آموزش مدل کلمات و جملات ونهايتا نرم ا فزاري که بتواند در کاربردهاي مدلساز ي آماري زبان مورد استفاده قرار گيرد ارائ هخواهد شد.
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
41 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
503 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار