خرید مقاله pdf فنّاوریِ اطلاعات تبادل و شیوه ی نمایش اطلاعات فارسی بر اساس یونی کد

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

پیشگفتاراستانداردِ »فنّاوریِ اطلاعات  تبادل و شیوهی نمایشِاطلاعاتِ فارسی بر اساسِ یونیکُد « که پیشنویسِی انفورمات یکِکشور « در کمیسیونهای مربوطه تهیه و تدوین شده و در دوِآن توسطِ »شورایِ عالخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰ و ۱۸ / ۲/ ۱۳۸۱ موردِِی استانداردِ رایانه و فرآوریِ دادهها مورِجلسهی کمیتهی ملح قوانین و مقر راتِ مؤسسهیِتأیید قرار گرفته است، اینکبه استنادِ بندِ یکِ مادهی ۳ قانونِ اصلای ایران من تشرِی ایران، مصوبِ بهمنماهِ ۱۳۷۱ بهعنوانِ است انداردِ ملِاست اندارد و تحقیقاتِ صنعتمیشود.برای حفظِ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینهی صنایع، علوم، وع لزوم تجدیدِ نظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برایِی ایران در مواقِخدمات، استانداردهای ملی مربوطه موردِ توجهِم تجدیدِ نظر در کمیسیونهای فنِاصلاح یا تکمیلِ این استاندارد ارائه شود، در هنگاقرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدِنظرِ آنهااستفاده کرد.در تهیه و تدوینِ این استاندارد سعی شده است که ضمنِ توجه به شرایطِ موجود و نیازهای جامعه، دری کشورهای صنعتی وِحدِ امکان بینِ این استاندارد و استانداردهای بینالمللی و استانداردهای ملپیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
41 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
598 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار