خرید مقاله pdf زبان C

گروه ها: پی دی اف pdf2013/12/2بدون نظر

توابع در زبانبه هر زيربرنامه، يك تابع گفته مي شود. يك تابع، تكه برنامه اي است آه داده يا داده هايي را C در زبانهر برنامه از يك ،C بعنوان ورودي دريافت، و داده يا داده هايي را بعنوان خروجي باز مي گرداند. در زبانناميده گردد و برنامه از اين تابع شروع خواهد main يا چند تابع تشكيل مي گردد، آه يكي از آنها بايد بناممي تواند ساير توابع را فراخواني نمايد و هر يك از اين توابع نيز مي توانند به نوبه خود، main گرديد. تابعتوابع ديگر را فراخواني نمايند. نكته جالب اينجاست آه تابع فراخواننده نيازي به دانستن نحوه آار تابعي آهفراخواني مي آند، ندارد و تنها بايد از نحوه فراخواني و مقدار خروجي آن آگاه باشد. اين نحوه پنهانسازيجزئيات پياده سازي، نقش بسيار مهمي در مهندسي نرم افزار دارد.مجموعه اي از توابع و نوع C استفاده نموده ايم. آتابخانه استاندارد C تاآنون از توابع آتابخانه هاي استانداردداده ها است آه براي انجام عملياتي آه عموما مورد نياز برنامه نويسان است، طراحي شده و همراه آامپايلرو يا scanf و printf در اختيار برنامه نويسان قرار داده شده است. بعنوان مثال توابع ورودي/خروجي مانندآه توسط بسياري از برنامه نويسان مورد استفاده قرار مي گيرند. براي sin و sqrt توابع رياضي ماننداين توابع در آنها آمده است را (prototype) استفاده از اين توابع بايد فايل سرامد مربوطه را آه تعاريف اوليهدر آغاز برنامه گنجاند. #include توسط دستوراما ازطرف ديگر، برنامه نويس نيز مي تواند توابع مورد نياز خود را تعريف آرده و از آنها در برنامه خوداستفاده نمايد. به اين دسته از توابع، توابع آاربر مي گوييم. در قسمت بعدي به نحوه تعريف و استفاده از توابعآاربر مي پردازيم.
گروه
قیمت
3500 تومان
توضیح
26 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
559 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار