کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
140 صفحه
نمایش
391 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdfنظام آموزشی ترکیه

گروه ها: پی دی اف pdf2013/11/26بدون نظر

ملاحظات تاریخیآناطولی آسیای صغیر یا ترکیه فعلی از کهنترین سرزمینهای مسکونی جهان و همچنین زادگاه تمدنیونانی است. از حدود دوهزار سال پیش از میلاد پیوسته کشور گشایان منطقه برای دست یافتن بر ترکیهفعلی با یکدیگر در کشمکش بوده اند، که از جمله مهمترین آنها می توان به مادها و هخامنشیان، یونانیان،رومیان و اشکانیان اشاره نمود. […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
67 صفحه
نمایش
435 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
175 صفحه
نمایش
455 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
52 صفحه
نمایش
391 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
12 صفحه
نمایش
417 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
121 صفحه
نمایش
437 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
224 صفحه
نمایش
373 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
152 صفحه
نمایش
395 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
226 صفحه
نمایش
367 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf NET Framework Essentials

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf2013/11/26بدون نظر

condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmersmake the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. TheMicrosoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classesthat radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examinesthe CLR in detail, […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
471 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf Visopt ShopFloor

گروه ها: انگلیسی پی دی اف pdf2013/11/26بدون نظر

Charles University, Faculty of Mathematics and PhysicsInstitute for Theoretical Computer ScienceMalostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1, Czech Republicbartak@kti.mff.cuni.czAbstract. Visopt ShopFloor is a generic scheduling system for solving complexscheduling problems. It differentiates from traditional schedulers by offeringsome planning capabilities. In particular, the activities to achieve the goal areplanned dynamically during scheduling. In the paper, we […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
21 صفحه
نمایش
321 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
107 صفحه
نمایش
382 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
133 صفحه
نمایش
437 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار