کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
2صفحه
نمایش
301 نمایش
اشتراک

خرید پروژه امتحان پایان ترم پایگاه داده Data Base

گروه ها: ورد word2013/10/1بدون نظر

-۱) کد دروسی را بدست آورید که هیچ دانشجویی آنها را اخذ نکرده اند.  ۲-۲)نام زوج دانشجویانی را بدست آورید که با هم همه رشته هستند.   ۲-۳) نام هر دانشجو همراه با جمع واحدهای اخذ شده توسط وی را بدست آورید.  ۲-۴) نام دانشجویانی را بدست آورید که درس C1 را گرفته اند اما درس […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار