کاربر گرامی، دانلود مقاله های سایت با قیمت هر مقاله 3500 تومان امکان پذیر می باشد.
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
13 صفحه
نمایش
459 نمایش
اشتراک

خرید پروژه خدمات رایانه و خدمات تعمیرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

گروه ها: پی دی اف2013/12/20بدون نظر

طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای،خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی . عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اداری و رفاهی (به شرح جدول شماره ۴ و ۵ )است که با احتساب هزینه های مقدماتی و سرمایه در گردش مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
425 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
25 صفحه
نمایش
463 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
17 صفحه
نمایش
381 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
42 صفحه
نمایش
452 نمایش
اشتراک

خرید پروژه pdf مدیریت پروژه

گروه ها: پی دی اف2013/12/20بدون نظر

مدیریت پروژه از شاخه های تخصصی دانش مدیریت است که در دهه های اخیر به دلیل رویکرد پروژه ای برای انجام فعالیت ها در سطوح مختلف تعریف، به روز و تکمیل شده است. برای بهینه سازی این نظام مدیریتی و استفاده از آن، نیازمند درک صحیح از این سیستم و نظام های پیرو آن ه […]
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
509 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
350 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
18 صفحه
نمایش
410 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
33 صفحه
نمایش
346 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
5 صفحه
نمایش
376 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
19 صفحه
نمایش
386 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
صفحه16
نمایش
347 نمایش
اشتراک
گروه
قیمت
فقط 3500 تومان
توضیح
7 صفحه
نمایش
397 نمایش
اشتراک

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار